Important
Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cu amprenta, pentru parafarea […]

MODIFICĂRI ȘTAMPILE ȘI PARAFE PROFESIONALE

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cu amprenta, pentru parafarea […]

Graficul de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei   Nr.crt Acțiunea Data limita/perioada   1. Mediatizarea formularului declarației de candidatură prin afișarea pe site-ul filialei 15-28 februarie 2. Depunerea declaratiilor […]

ALEGERI PREȘEDINTE FILIALĂ – 2018

Graficul de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei   Nr.crt Acțiunea Data limita/perioada   1. Mediatizarea formularului declarației de candidatură prin afișarea pe site-ul filialei 15-28 februarie 2. Depunerea declaratiilor […]

C.E.C.C.A.R. vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară. Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei),Contabilitate […]

PUBLICATII DE SPECIALITATE PENTRU PREGATIREA STAGIARILOR

C.E.C.C.A.R. vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară. Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei),Contabilitate […]