Calendar acțiuni stagiu – semestrul I 2020

În atenția stagiarilor,

Vă transmitem atașat calendarul actualizat privind activitățile de stagiu pentru semestrul I – an 2020, împreună cu disciplinele de stagiu aferente semestrului I.

Vezi Calendar 2020
Vezi Disciplinele de stagiu aferente sem I 2020

Participarea la cursurile de pregătire practică de la sală este obligatorie în anul 2020.

În cazul imposibilității justificate de a participa la pregătirea de la sală organizată de centrul de stagiu de care aparține, stagiarul va trebui să solicite cu cel putin 2 săptămâni înainte de începerea activităților de semestru aprobarea de către acesta a participării în altă fililală centru.

Solicitarea de participare la un alt centru de stagiu transmisă în termenul menționat mai sus va fi supusă analizei conducerii filialei și ulterior înaintată centrului de stagiu respectiv în timp util, putând fi justificată în următoarele situații, pe bază de documente doveditoare: probleme medicale, deplasări în cadrul perioadei de concediu, deplasări cerute la locul de muncă, evenimente familiale (nuntă, botez).

Un stagiar poate participa la sală în cadrul altui centru de stagiu la oricare dintre cele 3 întâlniri semestriale.

Termenul maxim de solicitare pentru activitățile semestrului I este 31 ianuarie.

Termenul maxim de solicitare pentru activitățile semestrului II este 19 iunie 2020.

Excepție de la aceste termene fac situațiile neprevăzute, sub rezerva justificării ulterioare.

Conducerea Filialei CECCAR Bihor