CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ 2018

C.E.C.C.A.R. FILIALA Bihor

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ

 În ziua de 28 martie 2018, de la orele 13:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea,  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei BIHOR, a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi: 

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative, sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;
  2. Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
  3. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
  4. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  5. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
  7. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei;
  8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor stabilite;
  9. Diverse

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65 / 1994, privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, aceasta urmând a fi legal constituită, indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

CONSILIUL FILIALEI CECCAR – Bihor

 Data și ora postării : 12 martie, ora 12:00