În atenţia membrilor C.E.C.C.A.R.

                  Prin prezenta vă comunicăm că, potrivit Metodologiei  de acordare  a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art. 3, lit. g)

 ,,Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi  se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: (….) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR,  conform PNDPC.

                   De asemenea, potrivit art. 1 pct. A 1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, ,,în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază  gratuit doar pentru anul aferent cotizaţiei,  de cursurile de formare  profesională continuă”.

                  Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.