ÎN ATENȚIA MEMBRILOR G.E.J.

Circulara nr. 4242/04.07.2018 cuprinzând unele precizări privind activitatea de audit de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare.

Completări la Circulara nr. 4242/04.07.2018 privind unele precizări cu privire la modul de auditare al rapoartelor de expertiză contabilă judiciară.

Având în vedere cazurile semnalate din unele filiale, vă prezentam in cele ce urmează modul cum trebuie procedat în situațiile in care experții contabili numiți, sau cei încuviințați de părți (consilieri) nu se conformează cerințelor legale și procedurale în domeniu.

Se va proceda astfel:

  • în situațiile în care expertul consilier parte încuviințat folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, respectiv parafa unui alt organism profesional, auditorul de calitate va aplica ștampila dreptunghiulară și va menționa “valabil cu referatul atașat nr…”, urmând a sesiza consiliul filialei la care va atașa o copie după referatul anexat expertizei contabile judiciare,
  • în situatiile în care expertul contabil numit folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, auditorul de calitate nu va aplica ștampila dreptunghiulară și nu va audita lucrarea, refuzând acordarea vizei de calitate, având în vedere că auditul de calitate se efectuează doar asupra lucrărilor de expertiză contabilă judiciară parafate cu ștampila de expert contabil. Si aceste situatii vor fi semnalate consiliului filialei pentru analiza si decizie.
  • în alte situații care pot fi întâlnite în practică față de cele prezentate mai sus, vă solicităm a contacta și prezenta DUANPAC, situațiile respective pentru soluționarea acestora

Precizăm că, în toate cazurile în care experții contabili numiți sau consilieri (încuviințați) folosesc o altă parafă decât cea de expert contabil, precum și cazurile în care aceștia se identifică în cuprinsul raportului de expertiză contabilă judiciară cu alte calități profesionale decât cea de expert contabil, se vor face copii după toate documentele doveditoare și vor fi transmise în regim de urgență, la DUANPAC. .

Descarca completari-circulara-4242-04.07.2018

Descarca adresa-nr.-4242-din-04.07.2018