ÎN ATENŢIA MEMBRILOR G.E.J.

Vă înştiinţăm că, pe pagina de internet a Tribunalului Bihor, a fost dată publicităţii PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ACTIVITĂŢILE Biroului Local de Experize, act prin care este reglementat şi cadrul în care urmează a se derula raporturile acestui compartiment, cu experţii judiciari, începând cu 01.01.2018.

Pentru completa dumneavoastră documentare, vă recomandăm să consultaţi informaţiile conţinute de respectivul fişier în format pdf, pe care îl puteţi accesa prin intermediul linkului

CONDUCEREA FILIALEI