În atenția stagiarilor

Vă informăm că prin Hotărârea Consiliului Superior CECCAR  nr. 19 / 523 din 29 iunie 2019, a fost aprobată organizarea în luna noiembrie 2019 a unei sesiuni extraordinare a Examenului de aptitudini, astfel că în data de 09 noiembrie 2019 se va desfășura proba scrisă și în data de 16 noiembrie 2019 proba orală.

 Înscrierea stagiarilor, care se încadrează pentru susținerea examenului se va realiza după primirea rezultatelor aferente reexaminării din perioada 19 – 21 iulie 2019. Pentru susținerea examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2019 se pot înscrie stagiarii care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului – în cazul în care există stagiari pentru care perioada de 3 ani este depășită, până la maxim 5 ani, situația se supune aprobării Consiliului Superior al CECCAR.

 Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

– certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie

– certificatul de stagiu;

– copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;

– cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului

– copie a actului de identitate;

– certificat de cazier judiciar;

– adeverință medicală;

– două fotografii tip CI;

– dovada achitării taxei de înscriere la examen (175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat – c/v în lei la cursul BNR din ziua plății).

Stagiarii care s-au înscris la sesiunile din anii 2016, 2017, 2018 și aprilie 2019, vor actualiza dosarul cu următoarele documente:

– cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini adresată președintelui filialei Corpului;

– copie a actului de identitate;

– certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;

– adeverință medicală valabilă la data examenului;

– două fotografii tip CI;

– dovada achitării taxei de înscriere (175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat – c/v în lei la cursul BNR din ziua plății).