În atenția stagiarilor

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele obținute la proba teoretică aferentă reexaminării stagiarilor din perioada 17-18 ianuarie 2020, au fost afişate la avizierul CECCAR Filiala Bihor, în data de 29.01.2020, ora 17:00.

Eventualele contestații se pot depune la sediul CECCAR Filiala Bihor sau pe adresa de e-mail: ceccarbihor@ceccarbihor.ro până joi, 30 ianuarie 2020, ora 17:00, după expirarea termenului nu se vor mai primi contestații.

 Conducerea Filialei CECCAR Bihor