ÎNTÂLNIREA MEMBRILOR FILIALEI 4 octombri 2017

Stimaţi colegi,
Vă aşteptăm la sediul filialei, miercuri, 4 octombrie 2017, de la ora 12:00, spre a dezbate şi lămuri probleme de strictă actualitate din activitatea noastră curentă, sub aspectul impactului pe care recentele măsuri legislative din domeniul fiscal şi al dreptului muncii, îl determină şi impun în câmpul acţiunii practice de aplicare a lor.
La această nouă întâlnire lunară, vor fi prezenţi doamna Magdalena Berce, consilier superior în cadrul A.J.F.P. Bihor şi domnul Marius Rotar, directorul ITM Bihor, cărora veţi avea posibilitatea să le solicitaţi clarificările pe care le consideraţi necesare. Pentru centralizarea şi sintetizarea problemelor ce vor fi abordate, vă rugăm să transmiteţi întrebările dumneavoastră la adresa de poştă electronică a filialei ceccarbihor@ceccarbihor.ro ), până  – cel mai târziu -, cu două ore înaintea începerii activităţii.
CONDUCEREA FILIALEI