Precizări privind tarifele aplicate cursurilor PNDPC 2019 și alte informații privind cursurile de formare profesională pentru membrii CECCAR și alte persoane nemembre CECCAR

Vă informăm că, potrivit Hotărârii Consiliului Superior nr. 19/532 din 27.09.2019, pentru efectuarea orelor de pregătire profesională aferente anului 2019 se va aplica un tarif de 50 lei/10 ore CPD* + TVA.

 De asemenea, vă informăm că în aceeași sedință a Consiliului Superior s-a aprobat un tarif de 100 lei/10 ore CPD* +TVA pentru persoane nemembre CECCAR, care doresc să participe la activitățile educative din cadrul PNDPC.

 Vă reamintim, una dintre condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea vizei anuale de exercitare a profesiei pentru anul în curs este parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC, respectiv 40 de ore/an.

 *Nota: 10  ore CPD presupune efectuarea a 5 ore la sală și 5 ore studiu individual pe baza materialelor primite de la lector.

Conducerea filialei C.E.C.C.A.R. Bihor