Precizari REVISAL

Încă nepublicat în Monitorul Oficial, Ordinul M.M.F.P.S. nr.1918/2011 aprobă procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi procedura privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor.
Procedurile prevăzute în Ordinul M.M.F.P.S. nr.1918/2011 fac referiri în special la:
– înfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.
Au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, angajatorii, persoane fizice sau juridice, precum şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state în România respectiv, după caz, institutele culturale şi reprezentantele comerciale ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în România.

– menţiuni cu privire la completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor – care cuprinde toate contractele individuale de muncă în desfăşurare la data intrării în vigoare a prevederilor H.G. nr.500/2011 indiferent dacă acestea sunt suspendate la data de 1 august 2011.

Completarea elemntului referitor la salariu se realizează şi pentru contractele deja înregistrate, în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr.500/2011.

Completarea registrului se face de către una sai mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatori sau prin contracte de prestări servicii (Anexăm un model orientativ de contract de prestări servicii şi un model de decizie de numire a persoanei autorizate pentru completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor).

Vă precizăm faptul că, în cazul în care completarea registrului se face în baza unui contract de prestări servicii, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului va fi informat inspectoratul teritorial de muncă.

Menţionăm faptul că, dispoziţiile H.G. nr.500/2011 nu mai prevăd obligativitatea perfecţionării sau formării profesionale în domeniul resurselor umane pentru persoanele desemnate sau pentru prestatorii care completează registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Având în vedere că Ordinul M.M.F.P.S. nr.1918/2011 nua fost publicat încă în Monitorul Oficial al României, referitor la dispoziţiile art.10 şi 11 din acest act normativ, vă menţionăm că Inspecţia Muncii nu a formulat precizări suplimentare referitoare la codul CAEN necesar în vederea înregistrării prestatorilor de servicii, motiv pentru care vă reamintim că, rămân aplicabile prevederile Circularei Corpului nr.3988/05.04.2011 (privind completarea listei cu codurile CAEN aprobate în şedinţa Biroului Permanent din data de 01.04.2011, respectiv codul CAEN 7830 – servicii de furnizare şi management a forţei de muncă).
De asemenea, vă reamintim faptul că, experţii contabili pot uza şi de codul CAEN 8299, întrucât potrivit dispoziţiilor art.139 lit.m) din ROF-ul C.E.C.C.A.R., lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative de către experţii contabili în cadrul contractelor de prestări servicii sunt … lit.m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN 8299 (alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.).
În ceea ce priveşte prevederile art.9 din Ordinul nr.1918/2011, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persoanl este insituţia competentă care va furniza, după data publicării în Monitorul Oficial al României, procedura privind înregistrarea prestatorilor de servicii ca operatori de date cu caracter persoanl.
Totodată, vă facem cunoscut că, pe site-ul Inspecţiei Muncii este publicată versiunea nouă a aplicaţiei Revisal conform Hotărârii de Guvern nr.500/2011.
În urma consultărilor publice, Inspecţia Munncii a pus la dispoziţia angajatorilor versiunea nouă a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.500/2011:

– Varianta Revisal 5.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7)
– Ghidul de instalare şi utilizare (format pdf – Portable Document Format)

Descarca aici Dicizie REVISAL

Descarca aici Model contract REVISAL

Descarca aici Ordinul 1918