PRELUNGIREA PERIOADEI DE VOTARE

Procesul de votare a președintelui Consiliului filialei pentru mandatul 2020 – 2024, se prelungește până la îndeplinirea cvorumului de 30%, dar nu mai mult de patru zile consecutive.

Au drept de vot membrii activi ai filialei care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent și au depus raportul de activitate pentru anii precedenți pâna la data de 28 februarie a anului curent.

Este interzisă votarea pe bază de procură specială.

Vă așteptăm la sediul filialei, din Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 29 A,  în zilele de 17, 18,19  și  20 martie 2019, între orele 10:00 – 19:00 !

                                                         COMISIA ELECTORALĂ