PROGRAMUL – CADRU AL CURSURILOR PENTRU ANUL 2017

    

 

Luna

 

Nr. crt.

 

Denumire curs de pregătire profesională

Nr. membri, care urmează să desfășoare activitati de formare în anul 2017
 

IANUARIE

 

1.

 

Fiscalitate – impozit pe venit

 

52 (38EC+14CA)

 

 

 

 

 

FEBRUARIE

2. Fiscalitate – TVA 68 (60EC+8CA)
3. Fiscalitate – impozit pe venit

 

152 (128EC+24CA)
4. Fiscalitate – impozit pe profit

 

152 (128EC+24CA)
5. Fiscalitate – TVA 152 (128EC+24CA)
6. Fiscalitate – impozit pe profit 90 (83EC+7CA)
 

 

MARTIE

 

7.

 

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

 

95 (93EC+2CA)

 

8.

 

Contabilitate financiară

 

70 (65EC+5CA)

 

 

APRILIE

9. Audit și certificare 70 (65EC+5CA)
10. Fiscalitate – impozit pe profit 70 (65EC+5CA)
11. Contabilitate financiară 30 (5EC+25 nemembri)
 

MAI

12. Contabilitatea instituțiilor publice 30 (5EC+25 nemembri)
13. Audit intern 70 (65EC+5CA)
 

SEPTEMBRIE

 

15. Standarde Internaționale de Raportare Financiară 70 (65EC+5CA)
16. Contabilitate financiară  

130 (110EC+20CA)

 

 

OCTOMBRIE

 

17. Fiscalitate – impozit pe venit

 

130 (110EC+20CA)
18. Fiscalitate – impozit pe profit

 

130 (110EC+20CA)
19. Fiscalitate – TVA  70 (65EC+5CA)
 

 

NOIEMBRIE

 

20. Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene 70 (65EC+5CA)
21. Fiscalitate – impozit pe profit 70 (65EC+5EC)
22. Contabilitate financiară 70 (65EC+5EC)
 

 

DECEMBRIE

23. TIC – Tehnologia informației contabile 70 (65EC+5CA)
24. Expertiza contabila 70 (65EC+5EC)
25. Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă 70 (65EC+5CA)
26. Contabilitate financiară 70 (65EC+5CA)