Raportul anual de activitate – depunere on-line

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Membrii Corpului persoane fizice și juridice au obligația depunerii unui raport anual de activitate cu veniturile realizate până la 31 ianuarie a fiecărui an.

Consiliul Superior al Corpului a aprobat modificarea și completarea structurii Raportului anual de activitate (modelul în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2016 se gasește aici).

            Depunerea raportului anual de activitate se va realiza conform Normelor 1500/2009 cu modificările și completarile ulterioare în format hârtie , împreună cu celelalte documente justificative cât și în format electronic prin completarea lui în aplicația de evidență membri, EvidExpert.

Documente justificative : Raportul trebuie însoțit de formularul „Lista clienţilor” şi de o balanţă a conturilor elaborată conform legii, în cazul persoanelor juridice, respectiv copie după Registrul de încasări și plăți în cazul persoanelor fizice.

Termen depunere raport anual de activitate: 31.01.2016

          Nedepunerea Raportului anual de activitate la termenele stabilite se sancționează disciplinar, pentru membrii persoane fizice și cu radierea societății (cabinetului) din Tabloul Corpului.

        

           Pentru a veni în sprijinul activității dumneavoastră, raportul anual de activitate se poate completa doar în format electronic prin aplicarea semnaturii electronice precum și încărcarea în format electronic a documentelor justificative necesare obtinerii vizei de exercitare a profesiei.

Pentru a putea completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi, membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

  • solicitaţi personal la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu, datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

             sau

  •  trimiteţi pe adresa ceccarbihor@ceccarbihor un e-mail cu subiectul: „Solicitare creare cont”, la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de e-mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de e-mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de e-mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate gasiți      AICI