REZULTATE EXAMEN ADMITERE STAGIU

        Rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate atât la avizierul filialei, cât şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat, de asemenea, la avizier.
          Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de emailcontestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.
          În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.